Medezeggenschapsraad

Meedenken over beleid

De medezeggenschapsraad geeft advies of instemming over beleidskeuzes van de school. Deze hebben te maken met onderwijskundige en financiƫle keuzes, de veiligheid binnen en om de school en bijvoorbeeld hoe wij elk jaar keuzes maken voor het aantal groepen. Het werken met een medezeggenschapsraad heeft voor de school grote meerwaarde en is ook een wettelijke verplichting.

Vergaderingen

De MR vergadert circa zes keer per jaar, meestal samen met de directeur. De vergaderingen zijn openbaar. In de MR zijn zowel personeel als ouders van het Vlot en de Ichtusschool vertegenwoordigd.

Leden

  • Danny Kodde (voorzitter, leerkracht van het Vlot)
  • Maarten van Rossum (secretaris, ouder van het Vlot)
  • Judith van Woerkom (ouder van het Vlot)
  • Barend de Lange (ouder van de Ichtusschool)
  • Greet Meijer (leerkracht van de Ichtusschool)
  • Francis Joosse (leerkracht van de Ichtusschool)
  • Loes Mostert (leerkracht van de Ichtusschool, tijdelijk ter vervanging van Francis Joosse)

U kunt de MR met vragen en opmerkingen bereiken via hun mailadres: mrhetvlotichtus@onzewijs.nl

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

Naast de MR op schoolniveau heeft Onze Wijs een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De GMR adviseert en stemt in met besluiten genomen door het schoolbestuur. Er zijn ouders en leerkrachten die deelnemen aan de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van Onze Wijs.

Onderdeel van
Onze Wijs
Onze Wijs Christelijk basisonderwijs